Niewiarygodne. Sprawy Waldemara P. juz po raz drugi muszi osądzać Sad najwyższy .

Sprawy Waldemara P. są niesamowicie rozwiązane. Sądy pierwszej i drugiej instancji popełniają dziwne błędy i błędne wyroki. Z tego powodu po raz drugi dotarła sprawa Waldemara P. do Sądu Najwyższego, który przyjmuje sprawy tylko w przypadkach, jeżeli widzi rażące naruszenie prawa. W 2009r., kiedy Sąd Najwyższy w pierwszy raz przyjal… Continue reading

Wyrok: PHU Caro uznane winnym

Sad Apelacyjny prawomocnie uznał winnym PHU Caro (formalny właściciel Katarzyna K.), przejęciem sprzętu fy Amos. Caro powinno zapłacić ponad 1 mln zł za wyrządzane szkody. Zamiast tego, ale Caro ogłosiło upadłość. Przedstawiło sprawozdanie według którego nie ma już w firmie żadnego majątku. Zniknął… Według sprawozdań Caro złożonych w KRS za… Continue reading