Parametry

Dla sprawniejszego wykonania prac i szybszej realizacji zamówienia pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na:

 1. Skanowanie
  • maksymalny format oryginałów refleksyjnych i diapozytywowych – 300 mm x 432 mm
  • do oryginałów należy dołączać tzw. wglądówkę (zdjęcie, kseroodbitka, szkic, itp.) z zaznaczonym kadrem
  • nie należy absolutnie NIC przylepiać na oryginałach
  • oryginały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez umieszczenie ich w foliowych kopertkach
 2. Retusz, szparowanie, gradacja, montaż, inne
  • zakres powyższych prac należy wcześniej ustalić z operatorem
  • w przypadku skomplikowanych montaży cena może ulec zmianie do 100%
  • na specjalne życzenie zleceniodawcy operator ustawia inną korekcję barwną niż wynika to z oryginału
 3. Łamanie
  • podstawą wykonania zlecenia jest precyzyjnie wykonana makieta z zaznaczonymi wymiarami (spady, marginesy, nazwy użytych krojów, wielkość pisma, inne)
  • teksty powinny być dostarczone na dyskietce (kody ASCII wg standardu Macintosh CE, Mazovia lub Latin 2)
  • korekty wykonuje zleceniodawca
  • w cenę łamania wliczony jest jeden wydruk na drukarce laserowej
  • podstawą do wykonania dalszych prac (Iris, naświetlanie, matchprint) jest pisemna akceptacja zleceniodawcy na wydruku czarno-białym
 4. Odbitka próbna IRIS 2PRINT
  • format 533 mm x 355 mm
  • odbitki próbne wykonywane są bezpośrednio z pliku postscriptowego (bez wyciągów barwnych)
  • pliki postscriptowe należy przygotować jak na naświetlarkę Scitex Dolev – patrz punkt 5.
  • Iris standardowo skalibrowany jest pod matchprint
  • możliwe jest skalowanie prac, również opcja fit to page (do formatu strony o wymiarach Irisa)
 5. Naświetlanie
  • maksymalny format filmu to 812 mm na 1117 mm
  • przy kalkulacji powierzchni pracy uwzględniane są punktury i pasery
  • na naświetlarkę Scitex Dolev można przygotowywać pliki PostScriptowe bez separacji (zdjęcia w formatach TIFF, EPS (composit colour), Scitex CT, inne). Interpreter Scitexa sam wykona separację
  • Scitex ignoruje ustawienia liniatury oraz kątów rastra w pliku PostScriptowym – żądane wartości wprowadza operator
  • Scitex jest standardowo ustawiony na offset – nie trzeba tego zadawać w pliku PostScriptowym; jeżeli potrzebne jest inne ustawienie – np.: do sitodruku – należy to zadeklarować w zamówieniu
  • prosimy pamiętać o zadeklarowaniu większego formatu strony niż rzeczywisty w przypadku gdy są ustawione pasery i punktury (np.: strona A4 z paserami i punkturami powinna być naświetlona na formacie A4 Extra)
  • pliki do naświetlania można przygotowywać na dowolną naświetlarkę PostScriptową chociaż Scitex Dolev posiada drivery do Macintoshy i PC, które można otrzymać w siedzibie firmy gratis lub w internecie www.amos.pl
  • w przypadku konfiguracji plików do naświetlania przez firmę AMOS doliczana jest kwota wg stawki: 1 godz. pracy stanowiska = 60zł. (minimalny odcinek czasu – 30 min = 30zł.)
  • za błędnie przygotowane prace odpowiedzialność ponosi zleceniodawca

Komentarze są wyłączone.