Sczegoły sprawy III C 1308/01

PozwanyWaldemar P.
Czego dotyczy sprawaO zwrot zaliczek
Cena387 942 ZŁ
SądSąd Okręgowy III Wydz. Cywilny
SygnaturaIII C 1308/01
Początek16.04.2001
Koniec
Trwanie
 • 2/2016
  Amos złożył apelację. Niestety z powodu błędu przy przelewie zapłaty za apelacje jest apelacja nie ważna. Amos będzie dochodził zwrotu zaliczek w ramach karnego sadu.
 • 3.12.2015
  Sąd zamknął postępowanie i ogłosił wyrok. W wyroku sad stwierdził, że Waldemar P. pobrał i nie rozliczyl zaliczki z Amosa, ale ponieważ nie zostało udowodnione, na co ich uzył, z pewnością wykorzystał je dla dobra firmy … Sąd naprz. błędnie ocenił Opinie biegłych sądowych i uznał, iż brak dokumentów rozliczeniowych odnoszących się do nierozliczonych zaliczek świadczy o brakach w dokumentacji zamiast stwierdzić, iż świadczy o nierozliczeniu zaliczek przez Pozwanego. Sąd zignorował przepisy, pominął treść Opinii biegłych i zeznania świadków ktorym dal wiare (naprz. audytor itd.) …
 • 5.11.2015
  Odbyła się rozprawa. Został przesłuchany Waldemar P. Rozprawa została zakończona, sad ogłosi wyrok.
 • 3.9.2015
  Odbyła się rozprawa. Pozwany Waldemar P. jest chory. Rozprawa została odroczona do 5.11.2015
 • 5/2015
  Sad wyznaczył rozprawę na 3.9.2015
 • 4/2015
  Czekamy na wyznaczenie rozprawy.
 • 9/2014
  Amos dołożył sądu że 21.3.2014r. Zapadł Wyrok, oddalający powództwo Waldemara P., tzn. ze uchwala o usunięciu kworum istnieje i jest ważna. Na podstawie tego wyroku Waldemar P. wycofał analogiczne apelacje w sprawach o uchylenie uchwal zgromadzeń Walnych i to znaczy, ze Uchwala w sprawie podważenia kapitału istnieje i jest ważna. Dalej uchwala w sprawie dochodzenia roszczeń od zarządu istnieje i jest ważna. Wyroki są prawomocne.
 • 2/2014
  Sad apelacyjny podtrzymał postanowienie o zawieszeniu do rozstrzygnięcia niektórej sprawy o uchwale zgromadzenia walnego upoważniająca zarząd do dochodzenia roszczeń od byłego prezesa zarządu.
 • 30.10.2013
  Wydal sad postanowienie o zawieszeniu do rozstrzygnięcia sprawy Soma. Amos złożył zażalenie, ze względu na to, ze te sprawy nie maja związku, sprawę jest możliwe rozstrzygnąć.
 • 13.6.2013
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany świadek Urszula M. Rozprawa była nagrywana na wideo. Rozprawa została odroczona bez terminu
 • 21.3.2013
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany świadek Ondrej R. Nie został przesłuchany świadek Urszula M. (ponownie sad wyznaczył mało czasu na przesłuchanie). Wyznaczono nowy termin rozprawy na 13.6.2013 i wezwać świadka Urszula M.
 • 10.12.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie zostali wezwani świadkowie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 21.3.2013 i wezwać świadków Ondrej R. i Urszula M.
 • 8.10.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany pozwany – Waldemar P. Sad miął się skończyć, ale oskarżona zada dalszych świadków … Wyznaczono nowy termin rozprawy na 10.12.2012 i wezwać świadków Ondrej R. i Urszula M.
 • 28.6.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany pozwany – Waldemar P. Przesłuchanie zostało nie dokończone. (ponownie sad wyznaczył mało czasu na przesłuchanie). Wyznaczono nowy termin rozprawy na 8.10.2012 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 17.5.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany pozwany – Waldemar P. Przesłuchanie zostało nie dokończone. (ponownie sad wyznaczył mało czasu na przesłuchanie). Wyznaczono nowy termin rozprawy na 28.6.2012 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 15.3.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany pozwany – Waldemara P. Przesłuchanie zostało nie dokończone. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 17.5.2012 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 30.1.2012
  Pozwany Waldemar P. był chory. Rozprawa została odroczona na 15.3.2012.
 • 3.11.2011
  Odbyła się kolejna rozprawa. Powód złożył pismo z argumentami o sprzecznosczach i nieprawdach w zeznaniach Pozwanego Waldemara P. Pozwany żądał o odroczenie rozprawy, ze by mógł swoje zeznania dostosowacz do aktualnie złożonego pisma. Powód żądał, ze by pozwany zeznawał prawdę a nie zmieniał zeznania. Rozprawa została odroczona na 30.1.2012 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 25.8.2011
  Odbyła się kolejna rozprawa. Z powodu nie uczestniczenia adwokata powoda została rozprawa odroczona na 3.11.2011 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 2.6.2011
  Odbyła się kolejna rozprawa. Zostali przesłuchani strony. Przesłuchanie Waldemara P. zostało nie dokończone. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 25.8.2011 i został wezwany Waldemar P. (dokończenie przesłuchania końcowego).
 • 4/2011
  Wyznaczono nowy termin rozprawy na 2.6.2011.
 • 29.11.2010
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby siedziny. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 7.3.2011 i zostały wezwane strony (przesłuchania końcowe).
 • 15.9.2010
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawili się świadkowie i zostali przesłuchani. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 29.11.2010 i zostali wezwane strony (przesłuchania końcowe).
 • 7.5.2010
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawili się świadkowie i zostali przesłuchani. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 15.9.2010 i zostali wezwani świadkowie.
 • 10.2.2010
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawili się świadkowie i jeden adwokat był chory. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 7.5.2010 i zostali wezwani świadkowie.
 • 27.11.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawili się świadkowie Andrzej S., Mariusz S. i Renata G. i zostali ukarani. Kary zostały skierowane do komornika. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 10.2.2010 i zostali wezwani świadkowie.
 • 11.9.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się świadek Edward G. i został przesłuchany. Nie stawili się świadkowie Andrzej S. i Mariusz S. i zostali ukarani. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 27.11.2009 i zostali wezwani świadkowie.
 • 15.5.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się świadek Dariusz S. i został przesłuchany. Nie stawił się świadek Edward G. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 11.9.2009 i zostali wezwani świadkowie.
 • 4.2.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawili się świadkowie Artur B., James B., Adam S. i zostali przesłuchani. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 15.5.2009.
 • 8.10.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawili się świadkowie Wojciech P. i Jaroslaw.S, i zostali przesłuchani. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 4.2.2009.
 • 25.6.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się świadek Urszula M., który został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 8.10.2008.
 • 19.3.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony i świadek Ondrej R., który został przesłuchany. Nie stawiła się ponownie świadek Urszula M. (bez usprawiedliwienia). Świadek został ukarany grzywna. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 25.06.2008 i wezwani świadkowie.
 • Adwokat pozwanego Andrzej W. pisze pisma, w których kwestionuje kolejna opinie kolejnego biegłego sądowego.
 • 16.11.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony i świadek Paweł K., który został przesłuchany. Nie stawiła się świadek Urszula M. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 19.03.2008 i wezwani świadkowie.
 • 22.8.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony i biegły sądowy, który został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 16.11.2007 i wezwani świadkowie.
 • 6/2007
  Wyznaczono termin rozprawy na 22.8.2007
 • 9/2006
  Biegły sądowy złożył opinie dotyczaczą wysokosći nierozliczonych zaliczek.
 • 7/2006
  Na życzenie strony pozwanej powołano nowego biegłego sadowego w celu sporządzenia ponownej opinii.
 • 28.3.2006
  Zmieniła się sędzina.
 • 12.1.2006
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawił się Waldemar P. Stawili się świadkowie, ale ponownie nie mogli być przesłuchani. Niewyznaczono nowy termin rozprawy.
 • 12/2005
  Pozwany złożył konkretne zarzuty do opinii biegłej. Amos odpowiedział, że aktualnie złożone zastrzeżenia nie są nowe i wskazał strony w opinii biegłej, na których biegła podała odpowiedzi i wyjaśnienia.
 • 27.10.2005
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawił się Waldemar P. Stawili się świadkowie, ale nie mogli być przesłuchani. Zostaną przesłuchani na przyszłej rozprawie. Nie stawiła się biegła ustanowiona w sprawie. Sąd sprawdził, że biegła niestety zmarła. Amos zgłosił, że opinię biegłej wraz z uzupełnieniami złożonymi na podstawie dodatkowych pytań stron uważa za rzetelną i wyczerpującą. Adwokat Waldemara P. zgłosił kolejne zastrzenia do opinii i zażądał nowego biegłego. Sąd zobowiązał go do złożenia konkretnych zastrzeżeń do opinii na piśmie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 12.1.2006.
 • 14.7.2005
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawili się świadkowie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 27.10.2005.
 • 6/2005
  Wyznaczono termin rozprawy na 14.7.2005.
 • 11/2004
  Na podstawie pytań biegła sporządziła opinie uzupełniającą. Powód rozszerzył powództwo o dodatkową szkodę wynikającą z opinii.
 • 10/2004
  Sąd wysłał stronom opinie pani biegłej i wezwał do złożenia pytani uzupełniających
 • 7/2004
  Pani biegła oddała do sądu swoją opinię
 • 4/2004
  Powołano nowego biegłego w celu sporządzenia opinii, który natychmiast rozpoczął weryfikację księgowości Amos pod względem zaliczek Waldemara P.
 • 13.8.2003
  Strony złożyły w sądzie pytania dla nowego biegłego w tej sprawie.
 • 8/2003
  Biegły (który oddał całkowicie błędną opinię) został skreślony z listy biegłych.
 • 31.7.2003
  Na rozprawie Amos przedstawił poważne błędy w opinii, pod wzglądem prawnym, faktycznym i matematycznym i sąd odrzucił opinię jako dowód w sprawie i postanowił zlecić sporządzenie nowej opinii.
 • 4/2003
  Biegły przekazał sądowi swoją opinię.
 • 11.3.2003
  Sąd ukarał biegłego za przedłużanie sprawy karą 500 ZŁ
 • 30.1.2003
  Radca prawny Amosa zapytał sąd, dla czego biegły nadal nie przedstawił opinii i dlaczego nie stawia się w Amosie po dowody od 07/2002
 • 15.11.2001
  Waldemar P. napisał do sądu pismo, w którym żądałby poczekać na wyniki sprawy karnej. Amos odpisał, że sprawa karna jest skomplikowana, natomiast sprawa zaliczek jest prosta. Sąd podzelil argumentacje Amosu i zdecydował nie czekać na wynik sprawy karnej.
 • 25.9.2001
  Sąd wyznaczył biegłego, który miał sprawdzić dowody dotyczące zaliczek Waldemara P. i wysokość nierozliczonych zaliczek.
 • 6.8.2001
  Waldemar P. złożył w sądzie pismo, w którym żądał, aby sprawę rozpatrywał sąd pracowniczy i że jego dług z tytułu zaliczek jest przedawniony. Amos odpowiedział, że zaliczki pobierane przez Waldemara P. niebyły z tytułu plac i nie ma powodu do zmiany sądu. Sąd uznał sprawę za sprawę cywilną.

Komentarze są wyłączone.