Sczegoły sprawy III C 991/03

PozwanyWaldemar P.
Czego dotyczy sprawaO odszkodowanie za szkody wyrządzone firmie Amos za pośrednictwem firmy Soma sp. z o.o.
Cena1 203 512 ZŁ
SądSąd Okręgowy III Wydz. Cywilny
SygnaturaIII C 991/03
Początek24.03.2003
Koniec
Trwanie
 • 06/2019 Sąd Najwyższy przyjął ta sprawa juz po raz drugi. Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpoznania tylko 5% wnoszonych Skarg, jeżeli widzi rażące naruszenie prawa lub istotne zagadnienie prawne. Ta sprawa jest zatem w Sądzie Najwyższym juz po raz drugi. W pierwszym przypadku Sąd Najwyższy zwrócił sprawę jako nieprawidłowo osądzoną …
 • 11/2018 Amos zgłosił Kasacje.
 • 01/2018 Sąd zamknął postępowanie i ogłosił wyrok. Sąd utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji niezależnie od jego absurdu …
 • 5/2016 Amos zgłosił apelacje i czekamy na rozprawę.
 • 11.1.2016 Sąd zamknął postępowanie i ogłosił wyrok. Sąd wybiórczo oparł się na zeznaniach Pozwanego oraz Urszuli M., Dariusza S. (tj. osób które głównie czerpały korzyści z istnienia spółki Soma ), które to zeznania były sprzeczne w tym zakresie z zeznaniami innych swiadkow, nadto dokonał ustaleń , które stoją ze sobą w oczywistej sprzeczności, wzajemnie się wykluczają. Sąd pominął ustalenia biegłych itd. Wedlug sadu nawet marża firmy Soma, ktora wynosiła 260.646 zł niejest szkoda Amosa. A co wiencej wedlug sadu ta marza 260.646 zł stanowila 1,5-6% (bo tak powiedzal swiadek Urszula M.) z wartości sprzedaży, ktora wynoszila 1.006.424 zł netto (poprawnie jest to 26 %, tzn. 6 razy więcej … ) Wedlug tego Sadu niemozna wyliczycz szkode ignorujac tego, ze w 2009 sad I instancji wyliczył wyrządzaną szkodę, ale oddalił powództwo z formalnego powodu = braku uchwały zgromadzenia walnego. itd.
 • 18.12.2015 Sędzina za dziwnych okoliczności powiedziała ze dziś wyrok nie ogłosi, ale 28.12.2015.
 • 9.12.2015 Odbyła się rozprawa. Końcowe mowy adwokatów. Rozprawa została odroczona do 18.12.2015.
 • 18.9.2015 Nie odbyła się rozprawa. Adwokat pozwanego Waldemara P. zażądał zmianę terminu … Rozprawa została odroczona do 22.9.2015.
 • 21.4.2015 Odbyła się rozprawa. Został przesłuchany świadek Petr K. i świadek Waldemar P. Rozprawa została odroczona do 18.9.2015.
 • 2.3.2015 Odbyła się rozprawa. Adwokat pozwanego Waldemara P. przedstawił lekarskie zwolnienie WP. Świadek Katarzyna K. nie stawiła się bez usprawiedliwienia. Rozprawa została odroczona do 21.4.2015. wezwane zostały strony na końcowe przesłuchanie pod rygorem pominięcia zeznań.
 • 4.2.2015 Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby sędziny. Rozprawa została odroczona do 2.3.2015.
 • 3.10.2014 Odbyła się rozprawa. Świadek i strona przedstawiły lekarskie zwolnienie. Rozprawa została odroczona do 4.2.2015. Wezwane zostały strony na końcowe przesłuchanie pod rygorem pominięcia zeznań.
 • 2.6.2014 Odbyła się rozprawa. Został przesłuchany świadek Pavel K. Rozprawa została odroczona do 3.10.2014.
 • 15.5.2014 Został zmieniony termin rozprawy na 2.6.2014.
 • 20.2.2014 Odbyła się rozprawa. Sad rozstrzygnął, które dowody przeprowadzi i które nie. Rozprawa została odroczona na 15.5.2014.
 • Sad I. instancji wezwał strony do złożenia wniosków. Strony ich złożyły. Sad wyznaczy termin rozprawy.
 • 28.2.2013 Odbyła się rozprawa w sadze apelacyjnym, który zwrócił sprawę do sadu I.instancji
 • Sad najwyższy dal racje argumentacji Amos, tzn. ze istnieje uchwala zgromadzenia walnego dotyczącego rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu panem Waldemarem P. Ta uchwale blokował Waldemar P. Nie przychodzeniem na zgromadzenia walne, ale w 10/2011 sad tymczasowo wyłączył Waldemara P. od glosowania na zgromadzeniu walnym. Sad najwyższy zwroczil sprawę apelacyjnemu sadu.
 • Amos złożył kasacje do sadu najwyższego.
 • 27.10.2011 Została zawarta uchwala zgromadzenia walnego dotyczącego rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu panem Waldemarem P. Ta uchwale blokował Waldemar P. nieprzychodzeniem na zgromadzenia walne, ale w 10/2011 sad tymczasowo wyłączył Waldemara P. od glosowania na zgromadzeniu walnym.
 • 29.6.2011 Sąd apelacyjny ogloszil wyrok. Apelacja nie zmieniła wyrok I instancji, który wyliczył wyrządzaną szkodę, ale oddalił powództwo z formalnego powodu = braku uchwały zgromadzenia walnego dotyczącego rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu. Ta uchwale blokuje Waldemar P. Nie przychodzeniem na zgromadzenia walne, które są z tego powodu nie zdolne do podejmowania uchwal.
 • 16.6.2011 Odbyła się rozprawa. Stawili się świadkowie Leszek C., Halina B., Monika E., Włodzimierz R. i zostali przesłuchani na okolicznoscz odbycia zgromadzenia walnego Amos i uchwały dotyczącej rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu. Został przesłuchany także pozwany. Sad ogloszi wyrok 29.6.2011
 • 5/2011Wyznaczono nowy termin rozprawy na 16.6.2011.
 • 13.4.2011Odbyła się rozprawa. Stawił się świadek Damian R. i opisał przebieg zgromadzenia walnego. Pozwany zgloszyl dalszych świadków (Leszek C., Halina B., Monika E.). Strony maja 14 dni na wnioski ostateczne. Nie wyznaczono nowy termin rozprawy.
 • 10.3.2011 Odbyła się rozprawa. Pozwany twierdzi, ze zgromadzenie walne, z którego została przedstawiona uchwala dotycząca rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu, się nie odbyła. Sad wezwał świadków. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 13.4.2011.
 • 27.1.2011 Odbyła się rozprawa. Stawiły się strony a adwokaci. Oprócz przypomnienia, ze zadanie Uchwały jest naduzycze prawa, została przedstawiona uchwala zgromadzenia Walnego dotyczącego rosczen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu. Sad zażądał wykazać nowy dokument. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 10.3.2011.
 • 27.11.2009 Została złożona apelacja.
 • 9.10.2009 Sąd ogłosił wyrok oddalający powództwo z formalnego powodu braku uchwały zgromadzenia walnego dotyczącego rosćen o naprawienie szkody wyrządzanej przy zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu. Tą uchwale blokuje Waldemar P. Nie przychodzeniem na zgromadzenia walne, które są z tego powodu nie zdolne do podejmowania uchwal.
 • 25.9.2009 Nie odbyło się ogłoszenie wyroku z powodu choroby siedziny. Wyznaczono nowy termin na 9.10.2009.
 • 11.9.2009 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się si pozwany Waldemar P. i został przesłuchany. Sad zamknął rozprawę. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 25.9.2009 kiedy zostanie ogłoszony wyrok.
 • 3.7.2009 Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie się nie stawił Pozwany Waldemar P. – przekazał zwolnienie lekarskie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 11.9.2009 i został wezwany Waldemar P. pod rygorem pominiencza zeznań.
 • 13.5.2009 Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie się nie stawił pozwany Waldemar P. – przekazał zwolnienie lekarskie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 3.7.2009 i został wezwany Waldemar P. pod rygorem pominiencza zeznań.
 • 11.3.2009 Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawił się Pozwany Waldemar P. Przedstawiciel strony powodowej Petr K. został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 13.5.2009 i został wezwany Waldemar P. pod rygorem pominiencza zeznań.
 • 7.1.2009 Odbyła się kolejna rozprawa. Biegła złożyła opinie uzupełniającą i została ponownie przesłuchana. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 11.3.2009. Wezwane zostały strony pod rygorem pominienća zeznań.
 • 24.10.2008 Odbyła się kolejna rozprawa. Została przesłuchana biegła. Adwokat pozwanego żądał dalsze uzupełnienie opinii. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 7.1.2009. Wezwany biegła i strony.
 • 5.9.2008 Odbyła się kolejna rozprawa. Biegła złożyła opinie uzupełniającą. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 24.10.2008. Wezwany Waldemar P i biegła.
 • 18.6.2008 Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawił się Waldemar P. Nie stawiła się biegła. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 5.9.2008. Wezwany Waldemar P i biegła.
 • 7.5.2008 Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawiła się biegła. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 18.6.2008. Wezwana na przesłuchanie biegła.
 • 17.3.2008 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiła się biegła. Adwokat pozwanego Andrzej W. składa dalsze pismo z zastrzeżeniami do opinii bieglej. Biegła stwierdza ze te pisma adwokat do niej niewyslal i ona musi się przygotowicz do odpowiedzi na nie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 7.5.2008. Wezwana na przesłuchanie biegła.
 • Adwokat pozwanego Andrzej W. pisze pisma, w których kwestionuje kolejną opinie kolejnego biegłego sądowego.
 • 12/2007 Została złożona opinia biegłego sądowego potwierdzająca czyny i usczegolniajaca wysokoscz szkody.
 • 6/2007 Do końca miesiąca swoją opinię ma przedstawić biegły sądowy
 • 29.1.2007odbyła się kolejna rozprawa. Niestawili się świadkowie Edward G. I Artur E. Zeznawali świadkowie Edward W. i Ewa S. Sąd postanowił dopusczicz biegłego rewidenta dla sporządzenia opinii na okolicznosczi sprawy.
 • 6.11.2006 Odbyła się kolejna rozprawa. Zeznawał świadek Mariusz S. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 29.1.2007, kiedy będą słuchani dalszy świadkowie.
 • 3.7.2006 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony. Zeznawał świadek Artur B. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 6.11.2006, kiedy będą słuchani dalszy świadkowie.
 • 27.2.2006 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony. Zeznawał świadek Dariusz S. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 03.07.2006, kiedy będą słuchani dalszy świadkowie.
 • 20.1.2006 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony. Zeznawał 1 świadek Halina B. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 27.2.2006, kiedy będą słuchani dalszy świadkowie.
 • 16.11.2005 Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony. Zeznawali 2 świadkowie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 20.1.2006 kiedy będą słuchani dalszy 2 świadkowie.
 • 3.8.2005 Odbyła się kolejna rozprawa. Zostali przesłuchani świadkowie Jerzy CH, Paweł G. Adwokat pozwanego stwierdził, że Pozwanym jest Waldemar P. a nie jego spółka Soma. Dla tego nie można Somy zobowiązywać do pokazania dokumentów. Sędzia zobowiązała Waldemar P. jako zarząd Somy do dostarczenia odpowiednich dowodów. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 16.11.2005.
 • 25.4.2005 Odbyła się kolejna rozprawa. Zostali przesłuchani świadkowie Andrzej S., Grzegorz Z., Artur L., Jarosław S. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 3.8.2005.
 • 2.2.2005 Odbyła się kolejna rozprawa. Zostali przesłuchani świadkowie Monika E. i Urszula M. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 25.4.2005.
 • Sąd wyznaczył następną rozprawę na 2.2.2005
 • 8.11.2004 Nieodbyła się rozprawa z powodu nieobecności Waldemara P.
 • Wyznaczono termin rozprawy na 8.11.2004.

Komentarze są wyłączone.