Sczegoły sprawy XII P 447/01

PozwanyAmos Poland
Czego dotyczy sprawaO odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę.
Cena64 667 ZŁ
SądSad Okręgowy XII Wyd. Pracy
SygnaturaXII P 447/01
Początek31.05.2001
Koniec14.10.2010
Trwanie9 lat 4 mies.
 • Sprawa jest zakończona
  Z tej sprawy wydzelila się sprawa o honoraria. Waldemar P. zadął w tej sprawie nie tylko pensje, ale także honoraria za okres 01-05/2001. Sad pracy rozstrzygnął sprawę pracy i honoraria wydzelil do osobnej sprawy cywilnej. Wynik będzie prawdopodobnie taki sam jak w czesczi pracowniczej, tzn. oddalenie powództwa na podstawie tego, że Waldemar P. w tym okresie nie służył usługi Amosu, ale działał na jego szkodę.
  14.10.2010
  Odbyła się rozprawa. Apelacja utrzymała w mocy wyrok I instancji. (oddalenie powództwa WP o wynagrodzenie i odszkodowanie w 95%). To znaczy, ze Waldemar P. od 11.1.2001 nie pełnił swoje obowiązki w Amosie (w tym czasie działał na szkodę)
 • 29.9.2010
  Odbyła się rozprawa w sadze apelacyjnym. Stawiły się adwokaci stron i Petr K., który został przesłuchany. Sad nie wyznaczył nowy termin rozprawy.
 • 28.4.2010
  Odbyła się rozprawa w sadze apelacyjnym. Stawił się tylko Amos. Sad zażądał parę wyjaśnień. Sad nie wyznaczył nowy termin rozprawy.
  Waldemar P. złożył apelacje.
 • 20.8.2009
  Sad ogloszil wyrok oddalający powództwo WP o wynagrodzenie i odszkodowanie w 95%.
  Wyznaczono nowy termin rozprawy 20.8.2009.
 • 16.6.2009
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby sędziny. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony później.
 • 4.6.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Po mowach końcowych sąd zakończy sprawę. Ogłoszenie wyroku 16.6.2009.
 • 19.5.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Zostało dokoncone przesłuchanie Petra K. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 4.6.2009.
 • 24.3.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawiły się strony i zostały przesłuchane. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 19.5.2009.
 • 14.1.2009
  Rozprawa nie odbyła się z powody choroby sędziny. Wyznaczony nowy termin na 24.3.2009.
 • 3.11.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawili się za strona Olga V. i Petr K. złożyć zeznania. Nie stawił się ponownie Waldemar P. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 14.1.2009.
 • 11.9.2008
  Rozprawa nie odbyła się z powody choroby sędziny. Nowy termin zostanie wyznaczony później.
  Termin następnej rozprawy został zmieniony na 11.9.2008
 • 8.5.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się świadek Katarzyna P. i został przesłuchany. Ponownie nie stawił się świadek Monika Z. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 24.7.2008.
 • 11.3.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się świadek Stanisław P. i został przesłuchany. Ponownie nie stawili się świadkowie Monika Z., i dalszy. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 8.5.2008.
 • 17.1.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawili się świadkowie Monika Z., i dalszy. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 11.3.2008. Świadkowie, którzy się nie stawiali maja, zostacz przymusowe doprowadzeni.
 • 6.12.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się powód i pozwany. Stawili się świadkowie Agnieszka A., Paweł G. i Jerzy Ch. i zostali przesłuchani. Nie stawili się Monika Z., Katarzyna P. i Sławomir P. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 17.1.2008 i wezwano świadków, którzy się nie stawili
 • 20.9.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się powód i pozwany. Nie stawili się świadkowie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 6.12.2007.
 • 7/2007
  Został wyznaczony termin rozprawy na 20.9.2007
 • 21.6.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się powód i pozwany. Strony nie mogły zostać przesłuchane a rozprawa została zakończona ponieważ powód przedstawił nowe dowody. Nie wyznaczono nowego terminu rozprawy.
 • 17.4.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Stawił się powód, pozwany i 2 świadkowie. Jeden świadek został dopuszczony i przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 21.6.2007.
 • 8.3.2007
  Odbyła się rozprawa. Ponownie nie stawił się powód, co spowodowało, że jego zeznanie będzie pominięte. Stawił się świadek Olga V. i został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 17.4.2007.
 • 19.12.2006
  Odbyła się rozprawa.Stawil się świadek i został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 8.3.2007.
  Sad wyznaczył rozprawę na 19.12.2006
 • 2.10.2006
  Zmieniła się siedzina.
 • 11.5.2006
  Odbyła się rozprawa. Nie stawił się powód. Rozprawa została odroczona. Do chwili obecnej nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.
 • 12.12.2005
  Odbyła się rozprawa. Stawili się świadkowie, ale nie zostali przesłuchani ze względu na sprzeciw adwokata strony powodowej. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 11.5.2006.
 • 4.7.2005
  Odbyła się rozprawa. Zostali przesłuchani świadkowie Andrzej S., Grzegorz Z., Artur L. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 12.12.2005.
 • 3.2.2005
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany Aleksander B. i Małgorzata W. Amos dołożył do akt 2szt. opinii biegłych na okoliczność wyrządzanych szkód przez Waldemara P. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 4.7.2005.
 • 10/2004
  Wyznaczono termin rozprawy na 3.02.2005 na której mieliby być przesłuchani świadkowie.
 • 23.9.2004
  Zmieniła się siedzina.
 • 8.8.2003
  Waldemar P. napisał do Sądu pismo, w którym próbował powołać się na opinię biegłego i na tej podstawie udowodnić, że nie było powodu do rozwiązania z nim umowy. Opinia ta została napisana dla sprawy o zapłatę zaliczek, którą to sprawę Amos wytoczył przeciwko Waldemarowi P. Amos odpowiedział pismem, w którym wyjaśnia, że opinia, na którą powołuje się Waldemar P. jest błędna do tego stopnia, że w sprawie, dla której ją napisano, została odrzucona przez Sąd i do sprawy został przydzielony nowy biegły.
 • 17.2.2003
  Odbyła się rozprawa, na której Waldemar P. nie stawił się, a jego radca prawny był nieprzygotowany. Amos zażądał zawieszenia sprawy do zakończenia sprawy karnej. Amos dołożył do akt protokół ze sprawy sądowej przeciw Monice E. z dnia 5.2.2003, gdzie Waldemar P. przyznaje, że nie stawiał się w pracy.
 • 8.7.2002
  Na rozprawie zeznawał pracownik firmy Audytorskiej JBC. Złożył on zeznania w sprawie nieobecności Waldemara P. w pracy w drugiej połowie stycznia 2001 roku oraz w sprawie zaliczek itd. Dalej zeznawał Halina B., która twierdziła ze Waldemar P. przychodził do pracy.
 • 17.12.2001
  Na rozprawie Waldemar P. powiedział, że niema przygotowanych dowodów oraz, że przedstawi je w formie pisemnej. Sąd dał 14 dni na dostarczenie dowodów.

Komentarze są wyłączone.