Sczegoły sprawy XVI GC 1432/03

Pozwany PHU Caro (wlascziczel Katarzyna K.)
Czego dotyczy sprawaO zwrot sprzętu
Cena766 836 ZŁ
SądSąd Okręgowy XIV Wydz. Gospodarczy
SygnaturaXVI GC 1432/03 ( wcześniej XIV GC 842/02 )
Początek14.05.2002
Koniec 15.1.2015
Trwanie12 lat. 8 mies.
 • Sprawa jest zakończona
  Amos złożył pozew o zakaz działalności Katarzyny K.
  Amos złożył pozew o zapłatę kwoty od zarządu spółki Caro, tzn. Katarzyny K.
 • Pozwana nie zapłaciła kwoty przyznanej przez sąd. Komornik stwierdził nie wypłacalność Caro. Właścicielka Katarzyna K. złożyła 26.1.2015 ogłoszenie upadłości. W spółce niema środków nawet na likwidacje! Wszystkie środki wybrane przez właścicielkę.
 • 24.2.2015
  Sad apelacyjny wydal wyrok na piśmie i klauzule wykonalności. Caro powinno zapłacić 464.278 ZL wraz z odsetkami ustawowymi od 10.7.2005 do dnia zapłaty (na dziś cca 1/2 mil. ZL) Dalej 28.675 ZL tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.
 • 15.1.2015
  Sąd apelacyjny ogłosił wyrok. Amos wygrał. PHU Caro musi zapłacić za korzystanie bez podstawy prawnej z majątku Amosa w latach 2001-2005r. Wraz z odsetkami i także musi zapłacić koszty sądowe. Wyrok jest prawomocny.
 • 1/2015
  Odbyła się rozprawa. Końcowe mowy adwokatów. Rozprawa została odroczona na 15.1.2015
 • 15.12.2014
  Sąd apelacyjny wyznaczył rozprawę na 9.1.2015
 • 21.3.2014
  Sąd I. instancji ogłosił wyrok, według którego czyny nie zostały udowodnione z powodu prekluzji (dowody zostały złożone później niż w pozwie). Amos złożył apelacje. Wyrok nie jest prawomocny.
 • 7.3.2014
  Odbyła się kolejna rozprawa. Sad przesłuchał biegłego na okoliczność usunięcia danych z komputerów. Rozprawa została odroczona do 21.3.2014, kiedy sad ogłosi wyrok.
 • 10.7.2013
  Odbyły się drugie oględziny sprzętu biegłym z ustavu kryminalistyki na odzyskanie wszystkich danych, które znajdowały się w komputerach przywlasczonych przez Caro na dzień 31.01.2001, ustalenia kiedy dane zostały usunięte oraz kiedy były komputery uruchamiane po 01.02.2001.
 • 26.6.2013
  Odbyły się oględziny sprzętu biegłym z ustavu kryminalistyki na odzyskania wszystkich danych, które znajdowały się w komputerach przywlasczonych przez Caro na dzień 31.01.2001, ustalenia kiedy dane zostały usunięte oraz kiedy były komputery uruchamiane po 01.02.2001.
 • Został wyznaczony termin 26.6.2013 r. na oględziny sprzętu biegłym.
 • 4.3.2013
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie doszło do ogłoszenia wyroku. Sad wezwał biegłego na okoliczność usunięcia danych z komputerów.
 • 19.2.2013
  Odbyła się kolejna rozprawa. Została przesłuchana strona Katarzyna K. Został wyznaczony nowy termin rozprawy na 4.3.2013 na którym ma bycz ogłoszenie wyroku
 • 14.1.2013
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został zmieniony siedzą (?!). Nie została przesłuchana strona Katarzyna K. z powodu nie obecności jej adwokata. Został wyznaczony nowy termin rozprawy na 19.2.2013
 • 1.10.2012
  Nie odbyła się rozprawa. Wyznaczony nowy termin rozprawy na 14.1.2013
 • 15.5.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Zostały przesłuchane strony Petr K. i Katarzyna K. ale przesłuchanie Katarzyny K. nie zostało dokończone. Został wyznaczony nowy termin rozprawy na 1.10.2012
 • 22.3.2012
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawiła się pozwana Katarzyna K. Został wyznaczony nowy termin rozprawy na 15.5.2012
 • 5.12.2011
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby sędziny. Został wyznaczony nowy termin rozprawy na 22.3.2012
 • 10.10.2011
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został przesłuchany biegły, który wycenił sprzęt firmy Amos, odebrany przez policje w 2005r firmie CARO. Adwokat pozwanej próbował podwazycz biegłego (już trzeciego w tej sprawie) i wnioskował o wyznaczenie kolejnego biegłego … Wyznaczono nowy termin rozprawy na 5.12.2011 i zostały wezwane strony do końcowego przesłuchania.
 • Sad wyznaczył termin rozprawy na 10.10.2011.
 • 4/2011
  Biegły złożył opinie z obliczeniem wartości majątku odebranego przez policie i z wyliczeniem szkody.
 • 11.3.2011
  Biegły sadowy dokonał oględzin sprzętu firmy Amos, odebranego przez policje w 2005r firmie CARO. Biegły bedze obliczał wartość odebranego majątku na 02/2001 oraz na 05/2005 i wyliczy szkodę.
 • 24.9.2010
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby siedziny.
 • 23.7.2010
  Odbyła się kolejna rozprawa. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 24.9.2010 i zostały wezwane strony do końcowego przesłuchania.
 • 2/2010
  Na posiedzeniu niejawnym sad zadecydował o powołaniu biegłego. Nie stanowiono termin rozprawy.
 • 21.9.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Stawił się świadek Rafaul D. i został przesłuchany. Na posiedzeniu niejawnym siedzina zadecyduje o powołaniu biegłego. Nie stanowiono termin rozprawy.
 • 19.6.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Stawili się świadkowie Henryk. O. i Jolanta O. i zostali przesłuchani. Potwierdziły się poważne „nieścisłości” w tezach obrony. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 21.9.2009.
 • Wyznaczono nowy termin rozprawy 19.6.2009.
 • 16.4.2009
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby siedziny. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony później.
 • 19.2.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Stawił się świadek Monika Z. i został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 16.4.2009.
 • 15.1.2009
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Nie stawił się także świadek Monika Z. Świadek został ukarany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 19.2.2009, na który sąd wezwał świadka Monike Z. i postanowił go przyprowadzisz przez policie jeżeli bedze to konieczne.
 • 4.11.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Nie stawił się także świadek Monika Z. Świadek został ukarany. Stawił się świadek Artur M. i został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 15.1.2009, na który sąd wezwał świadka Monike Z. i postanowił go przyprowadzisz przez policje, jeżeli będzie to konieczne.
 • 18.9.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Nie stawili się także świadkowie Monika Z. i Artur M. Świadkowie zostali ukarani grzywną 500 ZL Stawił się świadek Andrzej L. i został przesłuchany. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 4.11.2008, na który sąd wezwał świadków jak wyżej i postanowił ich przyprowadzisz przez policje, jeżeli będzie to konieczne.
 • 5.6.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. – rzekomo chora. Nie stawili się także świadkowie Monika Z. Artur M. i Andrzej L. Świadkowie zostali ukarani grzywną 500 ZL Wyznaczono nowy termin rozprawy na 18.9.2008, na który sąd wezwał świadków jak wyżej i postanowił ich przyprowadzisz przez policje.
 • 10.4.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Adwokat Andrzej W. Przedstawił usprawiedliwienie lekarskie, które nie było od lekarza sądowego. Nie stawili się także świadkowie Monika Z. Artur M. i Andrzej L. Niektórzy świadkowie zostali ukarani grzywną i będzie im doręczone pismo sądowe przez woźnego sądowego. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 5.6.2008, na który sąd wezwał świadków jak wyżej.
 • 28.2.2008
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Adwokat Andrzej W. Przedstawił usprawiedliwienie lekarskie, które nie było od lekarza sądowego. Nie stawili się także świadkowie Monika Z. Artur M. i Andrzej L. Niektórzy świadkowie zostali ukarani grzywną i bedze im doręczone pismo sądowe przez woźnego sądowego. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 10.4.2008, na który sąd wezwał świadków jak wyżej.
 • 29.11.2007
  Nie odbyła się rozprawa z powodu choroby siedziny. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony później.
 • 16.10.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K. Tym razem nie była chora, ale nie odebrała pocztę. Jej adwokat Andrzej W. o rozprawie wiedział i na pewno stronę informował o terminu rozprawy, ale ani tak nie przyszła. Nie stawili się także świadkowie Monika Z. Artur M. i Andrzej L. Świadkowie zostali ukarani grzywną i będzie im doręczone pismo sądowe przez kuriera sądowego. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 29.11.2007 na który sąd wezwał świadków jak wyżej.
 • 9.8.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Ponownie nie stawiła się strona Katarzyna K i nie mogła zostać przesłuchana. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 16.10.2007 i wezwani świadkowie Katarzyna K., Monika Z., Andrzej L., Artur M.
 • 18.4.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawiła się strona Katarzyna K i nie mogła zostać przesłuchana. Zeznawała strona. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 9.8.2007.
 • 15.2.2007
  Odbyła się kolejna rozprawa. Były wyjaśniane kwestie organizacyjne. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 18.4.2007.
 • Adwokat pozwanego Andrzej W. Pisze pisma, w których kwestionuje kolejną opinie kolejnego biegłego sadowego.
 • 14.11.2006
  Odbyła się kolejna rozprawa. Dopuszczeni i prawidłowo wezwani świadkowie Monika Z., Andrzej L., Artur M. zostali odwołani przez nowa siedzine. Został przesłuchany tylko biegły sądowy na wycenę przywlasczonego sprzętu. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 15.2.2007.
 • 9/2006
  Zmieniała się siedzina.
 • 9/2006
  Wyznaczono nowy termin rozprawy na 14.11.2006.
 • 7/2006
  Biegły sądowy złożył opinie na wycenę sprzętu, który policji udało się odebracz firmie Caro i zwrócić Amosowi. Termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony na posiedzeniu niejawnym.
 • 14.2.2006
  Odbyła się kolejna rozprawa. Został dopuszczony biegły sądowy na wycenę sprzętu, który policji udało się odebracz firmie Caro i zwrócić Amosowi. Zostali także dopuszczeni świadkowie Monika Z., Andrzej L., Artur M. Termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony na posiedzeniu niejawnym.
 • 22.11.2005
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawili się świadkowie: Monika Z., Artur M. Stawił się świadek Andrzej L. Świadek nie został przesłuchany ze względu na sprzeciw adwokata strony pozwanej. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 14.2.2006.
 • 13.9.2005
  Odbyła się kolejna rozprawa. Nie stawiła się pozwana Katarzyna K. co uniemożliwiło przesłuchanie stron. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 22.11.2005r kiedy to mieliby zostać przesłuchani świadkowie Monika Z., Artur M., Andrzej L.
 • 7.7.2005
  Biegły złożył opinie na temat wartości majątku firmy Amos odebranego przez Policję firmie Caro i zwróconego firmie Amos.
 • 7.6.2005
  Odbyła się rozprawa. Amos zażądał odroczenia sprawy dla tego, że Policji udało się odebrać część sprzętu przywłaszczonego przez Caro i obecnie biegły sądowy przeprowadza jego inwentaryzację i sporządzą opinie dotyczącą jego wartości. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 13.9.2005
 • 26.4.2005
  Odbyła się rozprawa. Adwokat Caro powiedział, że Amos nie chce odebrać swojego sprzętu. Amos ponownie wyraził gotowość odebrania swojego sprzętu i złożył dowody jego zakupu. Adwokat Caro zażądał „czytelniejszej” kopie. Wyznaczono nowy termin rozprawy na 7.6.2005
 • Caro nie złożyło kasacji. Wyrok na rzecz Amos Poland jest prawomocny. Sprawa o zwrot sprzętu zaczyna się.
 • 4.11.2003
  Sad Apelacyjny podtrzymał wyrok. (oddalił zażalenie Caro)
 • Sad uznał za niepotrzebne brać sprzęt do depozytu jak można go zwrócić. Caro zazaliło się na wyrok sadu.
 • Firma Caro napisała do sądu, że Amos nie chce odebrać swojego sprzętu i żądała wzięcia sprzętu do depozytu sądowego. Z tej sytuacji wynikła nowa sprawa o sygn.: 13MG. Amos przedstawił dowody na to, że wielokrotnie próbował odzyskać sprzęt i kontaktował się z firmą Caro w tej sprawie, jednakże ta prowadziła tylko korespondencję mającą opóźnić całą sprawę.
 • 5/2003
  W tej sprawie Amos chce odzyskać swój sprzęt od firmy Caro, która zabrała go podczas przejęcia pomieszczeń studia Amos w siedzibie AXEL.

Komentarze są wyłączone.