Lista spraw

  W związku z zagrożeniem wysoką karą (powyżej 8 lat) Waldemar P. został na początku roku 2001 tymczasowo aresztowany. Zostały przeszukane pomieszczenia w domu Waldemara P., jego konkubiny Katarzyny K. i pomieszczenia firmy Digiprint. W 05/2001 tymczasowy areszt Waldemara P. został zamieniony na kaucję 400 000 ZŁ. W 2009 prokuratura umorzyła postępowanie. Ze względu na dziwne okoliczności umorzenia złożyła spółka Amos Poland do Sądu Akt oskarżenia, na podstawie którego toczy się sprawa karna.

Wyrok: PHU Caro uznane winnym

Sad Apelacyjny prawomocnie uznał winnym PHU Caro (formalny właściciel Katarzyna K.), przejęciem sprzętu fy Amos.

Caro powinno zapłacić ponad 1 mln zł za wyrządzane szkody. Zamiast tego, ale Caro ogłosiło upadłość. Przedstawiło sprawozdanie według którego nie ma już w firmie żadnego majątku. Zniknął…

Według sprawozdań Caro złożonych w KRS za lata 2001-2004 miała spółka zyski ponad 300 tys. zł/rok. Spółka miała tworzyć rezerwy kapitału na toczące się sprawy, ale zamiast tego właściciel wybrał wszystkie pieniądze z firmy w formie dywidendy

Zachowanie niektórych osób

Niektórych świadków musi nawet sąd doprowadzić przez policję. Niektórzy pozwani nie stawiają się na rozprawy przez kilka lat trwania spraw i wysyłają do sądu lekarskie zwolnienia. W tym samym czasie, kiedy odbywają się rozprawy, na które nie przychodzą, chodzą na policje i składają fałszywe oskarżenia na zarząd Amos i inne osoby.


Lista spraw sądowych

 • Oskarziony: Waldemar P., Katarzyna K.
  Doniesienie o przestępstwie. Nie zwrócone zaliczki, szkody spowodowane przez firmy Soma, Caro
  Sczegoły sprawy
 • Pozwany: PHU CARO (wlascziczel Katarzyna K.)
  Pozew o zwrot sprzetu.
  Sczegoły sprawy
 • Pozwany: Waldemar P.
  Pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone firmie Amos za pośrednictwem firmy Soma sp. z o.o.
  Sczegoły sprawy
 • Pozwany: Amos Poland, Powod: Waldemar P.
  Pozew o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę.
  Sczegoły sprawy

Komentarze są wyłączone.